Ako ti môžeme pomôcť?

2e Duplikovanie pristávacej stránky

Ak chceš duplikovať niektorú z tvojich pristávacích stránok, vyhľadaj si túto stránku v zozname pristávacích stránok a klikni na tlačidlo “Duplikovať”.

 

Duplikovaná stránka sa následne uloží na začiatok zoznamu pristávacích stránok ako “– Kópia” duplikovanej pristávacej stránky. Túto stránku môžeš premenovať a zmeniť jej link v Nastaveniach. Následne ju môžeš upraviť cez modré tlačítko “Upraviť“.

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: