Ako ti môžeme pomôcť?

2f Aktivácia/ deaktivácia pristávacej stránky

Ak chceš aktivovať (publikovať)/ deaktivovať (nepublikovať) niektorú z tvojich pristávacích stránok, vyhľadaj si túto stránku v zozname pristávacích stránok (1), klikni na 3 bodky napravo (2) a zobrazia sa ti rôzne možnosti – tu si vyber možnosť “Publikovať”/ “Nepublikovať” (3).

 

Ak stránku nastavíš ako publikovanú, bude sa zobrazovať tvojim zákazníkom.

Ak stránku nastavíš ako nepublikovanú, už sa viac nebude zobrazovať tvojim zákazníkom. Deaktivovať stránku môžeš napr. v prípade, ak ju už ďalej nechceš používať, avšak stránku nechceš natrvalo vymazať.

 

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: