Ako ti môžeme pomôcť?

8. Blog

Funkciu blogu v Masterpages môžeš využiť, ak si cez Masterpages tvoríš okrem pristávacích stránok (do predajného lievika) aj webovú stráknu.  Blog nájdeš v Masterpages priamo v hlavnom menu. 

Nastavenia blogu

Po kliknutí na tlačidlo nastavenia blogu sa otvorí stránka s nastaveniami. Tu môžeš vykonať tieto nastavenia:

 • Dizajn – nastavenie farby a písma

 

 • Nastavenia
  • Šablóna – rozloženie článkov na blogu
  • Zobrazenie dátumu článku 

 

 • Položky ponuky – pridanie novej položky do menu

 

Ak chceš pridať novú položku, klikni na tlačítko “Pridať novú položku” a vyplň potrebné informácie:

 • Text – názov položky v menu
 • Typ prepojenia
  • Interná stránka – ak si vyberieš internú stránku – stránku vytvorenú v Masterpages, v nasledujúcom kroku si vyberáš jednu z tvojich stránok vytvorených v Masterpages 
  • Externá stránka – ak si vyberieš externú stránku, v nasledujúcom kroku je potrebné doplniť aj URL adresu tejto stránky (napríklad na tvoj e-shop, členskú sekciu, sociálne siete)
 • Stránka webu/ Adresa URL 
 • Cieľ – v akom okne sa stránka otvorí 
  • Nové okno
  • Toto okno 

 

Po tom, čo vyplníš všetky informácie, klikni na tlačítko “+Pridať”. Novovytvorená položka sa tak pridá do zoznamu položiek.

Ak budeš chcieť položku upraviť, klikni na modré tlačítko vedľa názvu položky. Po kliknutí na toto tlačítko sa znova otvoria nastavenia (obrázok vyššie).

Ak budeš chcieť položku vymazať, klikni na červené tlačítko vedľa názvu položky. Potvrď vymazanie a položka sa následne odstráni. 

 

Vytvorenie nového článku 

Ak chceš na svoj blog pridať nový článok, klikni na modré tlačítko “+Pridať nový článok”. Po kliknutí na toto tlačítko sa zobrazí editor, v ktorom môžeš nastaviť:

 • Titulný obrázok článku
 • Názov článku
 • Meno autora – meno autora je automaticky vygenerované podľa tvojho mena, pod ktorým si sa zaregistroval/a
 • Krátky úvod
 • Text článku
 • Možnosť publikovať článok – ak sa rozhodneš článok publikovať, článok sa uverejní hneď po zapnutí tohto prepínača. Ak prepínač nezapneš, článok sa uloží ako koncept.

Po tom, čo článok vytvoríš, klikni na tlačidlo “Uložiť”. 

 

Úprava existujúceho článku

Ak chceš upraviť už vytvorený článok, prejdi do zoznamu článkov, vyhľadaj si článok, ktorý chceš upraviť a klikni na “Upraviť”. Následne sa zobrazí editor, v ktorom môžeš upraviť:

 • Titulný obrázok článku
 • Názov článku
 • Meno autora
 • Krátky úvod
 • Text článku
 • Možnosť publikovať článok 

Náhľad článku

Ak chceš vedieť, ako vidia tvoj článok návštevníci blogu, prejdi do zoznamu článkov, vyhľadaj si článok, ktorý chceš vidieť v náhľade a klikni na “Zobraziť” alebo na ikonku oka, ktorá sa nachádza na obrázku blogu. Následne sa zobrazí článok v náhľade. 

Vymazanie článku

Ak chceš niektorý z tvojich článkov vymazať, prejdi do zoznamu článkov, vyhľadaj si článok, ktorý chceš vymazať a klikni na “Odstrániť”. Potom už len potvrď odstránenie a článok sa vymaže. 


Publikácia článku

Ak chceš niektorý z tvojich článkov publikovať alebo chceš zrušiť publikovanie, prejdi do zoznamu článkov, vyhľadaj si článok, ktorý chceš publikovať (deaktivovať publikovanie) a klikni na prepínač “aktívny”. Článok tak buď aktivuješ – prepínač vysvietený na modro/ deaktivuješ – prepínač vysvietený na sivo.

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: