Ako ti môžeme pomôcť?

9 Projekty

Všetky svoje projekty nájdeš v zozname po otvorení hlavného menu. Projekt, na ktorom aktuálne pracuješ (ktorý je teraz otvorený) je vysvietený modrou farbou a označený slovom “Aktívne“.

 

Každý projekt má svoje vlastné nastavenia, doménu, stránky, blog aj kontakty. Projekt by mal zodpovedať cieľovej skupine a každý projekt môže obsahovať ľubovoľný počet pristávacích stránok.

 

 

 

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: