Ako ti môžeme pomôcť?

6g Udalosti Facebook API

Novú udalosť Facebook API pridáš tak, že v Nastaveniach projektu prejdeš na “Udalosti Facebook API” a klikneš na modré tlačítko “Pridať novú udalosť“.

 

Po kliknutí na toto tlačítko sa zobrazia nastavenia.

Tu je potrebné doplniť:

  • Názov udalosti
  • Parameter názvu obsahu

Taktiež si môžeš vybrať, ktoré údaje, ktoré budú prenesené:

  • Krstné meno
  • Priezvisko
  • Telefón

Po vyplnení údajov nezabudni udalosť uložiť.

Udalosť sa následne bude zobrazovať v zozname, kde ju môžeš kliknutím na názov opätovne upraviť alebo kliknutím na “Odstrániť” natrvalo vymazať.

 

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: