Ako ti môžeme pomôcť?

6l Duplikovanie projektu

V prípade potreby môžeš svoj projekt duplikovať. Urobíš tak v nastaveniach – Nastavenia projektuDuplikovať projekt.

 

Jednoducho klikni na tlačítko Duplikovať.

 

Po zduplikovaní sa projekt nachádza v hlavnom menu pod Projekty:

Týmto spôsobom sa skopíruje celý obsah projektu (všetky stránky), avšak nie kontakty a nástroje na generovanie potenciálnych zákazníkov.

Artikelübersicht

Kontakt na podporu: